کلاه کاسکت فک متحرک عینک دار از ضعیف شدن چشم جلوگیری می کند

موتورسیکلت ها بخش بزرگی از تصادفات جاده ای در هند را تشکیل می دهند و راکبان این وسایل نقلیه در معرض خطر زیادی برای جراحت یا مرگ هستند. هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از کلاه کاسکت فک کتحرک عینک دار در بین موتورسواران در کرالا، هند است.

یک مطالعه مقطعی در کرالا، هند، طی یک دوره شش ماهه انجام شد. 309 موتورسوار در کرالا برای این مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته از پیش تست شده مصاحبه شدند.

از میان 309 موتورسوار، 80 درصد کمتر از 40 سال سن داشتند و تنها 24 درصد زن بودند. در میان کل، تنها 31.4 درصد از کلاه کاسکت استفاده می کردند. بین استفاده از کلاه کاسکت با جنسیت، وضعیت تأهل، رانندگی در حالت مستی، مصرف مشروبات الکلی و نگرش نسبت به اجرای اقدامات قانونی ارتباط آماری معناداری وجود داشت.

نسبت شانس مشاهده شده برای جنسیت زن 5.3 در مقایسه با مرد، 4.5 برای کسانی که نگرش مثبت نسبت به اجرای اقدامات قانونی در مورد استفاده از کلاه ایمنی داشتند، 3.7 برای کسانی که در حین رانندگی مست نبودند و برای افراد مجرد در مقایسه با افراد متاهل 2.3 بود.

این مطالعه نتیجه می‌گیرد که عوامل تعیین‌کننده مرتبط با استفاده از کلاه کاسکت، جنسیت، رانندگی در حالت مستی، وضعیت تأهل و نگرش مثبت نسبت به اقدامات قانونی است. با گسترش سریع استفاده از وسایل نقلیه موتوری در کشورهای با درآمد کم و متوسط، مرگ و میر ناشی از ترافیک جاده‌ای و صدمات به شدت در حال افزایش است.

کشورهای درآمدی اما در کشورهای با درآمد کم و متوسط افزایش قابل توجهی دارند. بدون اقدام مناسب، پیش بینی می شود تا سال 2020، آسیب های ترافیکی جاده ای سومین عامل اصلی بار جهانی بیماری و آسیب باشد.

بیش از یک میلیون نفر در سال 2000 بر اثر تصادفات جاده ای در کشورهای با درآمد کم و متوسط جان باخت. به گفته سازمان بهداشت جهانی، این تعداد تا سال 2020 تقریباً دو برابر می شود. هر روز هزاران نفر در تصادفات رانندگی کشته و زخمی می شوند.