قیر 6070 پاسارگاد موخوره های مو را از بین می برد

مهم است که قیر قبل از استفاده در یک پروژه ساختمانی درجه بندی شود. این درجه در درجه اول بر اساس سفتی قیر 6070 پاسارگاد در دماهای از پیش تعیین شده است. معمولاً اینها 50، 60 و 130 درجه سانتیگراد در مقایسه با میانگین دمای قیر (25 درجه سانتیگراد) هستند.

این روش آزمایش به منظور تعیین توانایی قیر برای مقاومت در برابر ترک حرارتی یعنی آسیب فیزیکی ناشی از گرما و اصطکاک تقریباً ثابت که باعث ایجاد ترک در سطح قیر جامد می شود، ابداع شده است.

قیرهایی که می توانند در برابر ترک حرارتی مقاومت کنند عیار بالاتری خواهند داشت. توانایی قیر در مقاومت در برابر ترک حرارتی به عوامل مختلفی از جمله منشاء قیر و روش تصفیه آن بستگی دارد.

روش های مختلف برای درجه بندی قیر تست جویدن در حال حاضر کهنه شده است، آزمایش جویدن روش ترجیحی برای درجه بندی قیر در قرن نوزدهم بود.

همانطور که از نامش پیداست، تست جویدن به بازرسان مجرب نیاز داشت که قیر را بجوند و سپس آن را رد یا قبول کنند. به دلیل تحمل بدن انسان، دمای آزمایش بسیار کمتر از آزمایش‌های بعدی بود و بنابراین دقت بسیار کمتری داشت.

تست ویسکوزیته که در دهه 1970 توسعه یافت، گامی رو به جلو بعد از تست نفوذ بود. تست ویسکوزیته برای بهبود محصول کلی قیر طراحی شده است. زیرا تا این زمان در ساخت و ساز در ایالات متحده از قیر با درجه نفوذ 60 تا 70 استفاده می شد.

با این حال، این گرید ویسکوزیته کمتری در 135 درجه سانتیگراد نشان داد – که نشان می دهد بیشتر مستعد ترک خوردگی حرارتی است و باعث ایجاد مشکلات اختلاط در طول فرآیند ساخت می شود.

این امر به ویژه برای ایالت های جنوبی صادق بود که تمایل داشتند از 60 درجه ای که آزمایش نفوذ در آن انجام می شد فراتر رود. مزایای تست ویسکوزیته عبارتند از: سیستم درجه بندی ویسکوزیته حداقل عملکرد را از نظر ترک خوردگی ناشی از خستگی حفظ می کند.

پتانسیل در مخلوط های حساس را می توان با حداقل مقادیر مشخص شده ویسکوزیته سینماتیکی در دمای 135 درجه سانتیگراد به حداقل رساند.