دختری با الیاف پلیمری مصنوعی خود را حلق آویز کرد

الیاف پلیمری مصنوعی الیاف سری سلولزی هم از نظر اسیدی و هم از نظر قلیایی ضعیف هستند، در حالی که الیاف مصنوعی تا حدی در اسید و قلیایی نیز پایدار است.

اگر الیافی در جو باقی بماند، خاصیت جذب رطوبت را به صورت خودکار دارد. حد این جذب با توجه به نوع فیبر متفاوت است. حتی در همان الیاف با توجه به دما و رطوبت نسبی متفاوت است. به طور کلی حجم جذب رطوبت همراه با افزایش رطوبت افزایش می یابد. با این حال، نسبت افزایش همیشه متناسب با افزایش رطوبت نیست.

الیاف بیشتر در مواد اولیه لباس استفاده می شود و هدف از لباس تزئین است. با این حال، هدف اصلی جلوگیری از سرما یا گرما است. میزان هدایت حرارتی الیاف یکی از خواص مهم آن است.

واکنش الیاف به مواد شیمیایی بسته به نوع آنها بسیار متفاوت است. اما به طور کلی الیاف طبیعت با منشاء گیاهی از نظر اسید ضعیف و از نظر قلیا قوی هستند. سایر الیاف طبیعی با منشاء حیوانی از نظر اسیدها قوی و در قلیاها ضعیف هستند.

برداشت با بریدن ساقه ها انجام می شود. خواص فیزیکی الیاف رامی استحکام، درخشندگی و درخشندگی بالایی را نشان می‌دهد. در برابر گرما، نور، اسید و قلیایی و غیره مقاومت دارد. الیاف رامی 12% رطوبت را بازیابی می کند.

بدیهی است که موهای حیوانات مواد طبیعی لباس هستند. آنها از بدن در برابر باد و باران محافظت می کنند و همچنین دمای شدید را در آب و هوای مختلف نرم می کنند. یک موی معمولی شامل سه قسمت لایه های کوتیکولی یا اپیدرم، لایه فیبر یا قشر و مغز یا بصل النخاع است.

الیاف خنک، نرم در لمس و استفاده راحت از لباس است. آنها بسیار جاذب، قابل تنفس هستند و می توانند دمای بالا را تحمل کنند. پنبه پیما، گزنه و چمن پارچه های نازک تری هستند که آنها را برای پرده، پرده، پرده، پرده و رومیزی مناسب تر می کند.